chống oxy hóa

Những yếu tố để không nên lạm dụng 
trà xanh

Không nên lạm dụng 
trà xanh Uống nhiều trà xanh không tốt Theo đó, các nhà khoa học đã theo dõi quá trình sinh trưởng của ruồi giấm trong khi tiếp xúc với tinh chất trong trà xanh với liều cao. Kết quả cho thấy xuất hiện nhiều tác động xấu như sự phát triển ấu trùng ruồi bị chậm lại,