Quercetin

 Quả ngọt và trái đắng thứ nào tốt hơn?

Quả ngọt không tốt bằng trái đắng?   Thực phẩm càng ngọt càng không có lợi cho sức khỏe? Thực phẩm ngọt được ưa chuộng  Tại Florida 30 năm trước, cam trắng thông dụng hơn nhiều so với cam đỏ và cam hồng (2 loại cam ngọt hơn) – với 27 triệu thùng cam trắng so với 23 triệu thùng cam hồng